Stockholms idrottsförbund

Stockholms idrottsförbund

1899-1982

SE/SSA/0690

Stockholms idrottsförbund bildades 21 juni1898. Initiativtagare var ingenjör Sigge Stenberg, Allmänna Idrottsklubbens (AIK) ordförande. Han blev också idrottsförbundets förste ordförande. Ett tiotal idrottsföreningar anslöt sig från starten. 1918 var antalet medlemsorganisationer ca 100.

Det finns knappt några handlingar från tiden före 1920 i idrottsförbundets arkiv som i sin helhet är tidsmässigt ojämnt bevarat. Exempel på handlingar i arkivet är "Svarta boken", 1900-1962 (serie D) som innehåller uppgifter om personer som strukits ur medlemsföreningen, årsberättelser förekommer tiden 1906-1966 (B:3). Idrottsförbundets historik 1889-1966 och jubileumshandlingar återfinns i serien "Övriga ämnesordnade handlingar", volym F 7:2. I samma serie förekommer även föremål m.m.

Uppdaterad