Stockholms hamn och sjöpolisavdelning

Stockholms hamn och sjöpolisavdelning
1921-1966
SE/SSA/2133

Hamn och sjöpolisavdelningen svarade för den allmänna ordningen i Stockholms hamnars vatten- och kajområden. Avdelningen sorterade under Centralavdelningen (se/ssa/0024/03), tillhörande Överståthållarämbetet för polisärenden, men var administrativt förlagd till Polisvaktdistrikt 1 Nikolai i Gamla Stan (se/ssa/0027/01). Arkivet innehåller bl.a. rapportböcker med register 1921-1966.

Uppdaterad