Stockholms gymnasium

Stockholms gymnasium

1821-1880 (-1886)

SE/SSA/0307

Stockholms gymnasium vid Birger Jarls torg 7-9 på Riddarholmen invigdes den 4 oktober 1821. För att få medel till att öppna och driva skolan ökades den s.k. tolagen, dvs. tullavgifter på in och utförda varor. Den nyinrättade skolan för manliga elever var ett renodlat gymnasium utan lägre avdelningar.

De ämnen som ursprungligen lästes var grekiska, hebreiska, latin, svenska, matematik, filosofi, geografi, historia, astronomi, allmän grammatik, vetenskapernas encyklopedi, moralitet, gudalära och botanik. Senare tillkom engelska, fysik och kemi. Undervisning gavs också i gymnastik och sång.

1872 delades gymnasiet till två avdelningar: norra avdelningen (Riddarholmsavdelningen) och södra avdelningen, vid S:t Paulsgatan 13. Den södra avdelningen sammanslogs 1879 med Maria skola och lägre elementarläroverk (se/ssa/0290)under namnet Södra Latin (se/ssa2174). Stockholms gymnasium upphörde 1880 då den kvarvarande Riddarholmsavdelningen sammanslogs med Klara allmänna läroverk (se/ssa/0281)till Norra Latin (se/ssa/1120).

Exempel på handlingar i arkivet: betygskataloger 1822-1880, matriklar 1821-1879, klassböcker 1830-1872 och inskrivningsbetyg 1821-1878.

Uppdaterad