Stockholms fjällkoloniförening

SE/SSA/0738

(1895-) 1899-2006

Stockholms fjällkoloniförening konstituerades 1899, men egentligen hade verksamheten startat redan 1895 då de första folkskolebarnen sändes ut till vistelser i fjällen. Föreningens uppgift var att låta medellösa klena och lungsjuka barn få tillfälle att förbättra sin hälsa genom att tillbringa en tid i fjälltrakter. Den första kolonin låg i Åre socken och kallades Fjällåsen.

När levnadsstandarden förbättrades minskade behovet av fjällkolonier och vid ett årsmöte 14 mars1973 bestämdes att fjällkoloniföreningen skulle lägga ner sin kolonidrift. I fortsättningen blev den ännu verksamma föreningens uppgift att ge ekonomiskt stöd till läger- och koloniverksamhet för mindre bemedlade, sjuka eller handikappade barn och ungdomar i Stockholm.

Stockholms fjällkoloniförenings arkiv är ojämnt bevarat både tids- och innehållsmässigt, bl.a. saknas nästan helt information om de barn som deltog i kolonierna. Bäst information om verksamheten ger årsredogörelserna 1899-1901 (serie B 1) som även innehåller bilder. I övrigt består arkivet mest av protokoll med bilagor 1899-2006 (serie A).

Uppdaterad