Stockholms Centrala Omnibusaktiebolag (SCO)

Stockholms Centrala Omnibusaktiebolag (SCO)

1922-1930 (-1957)

SE/SSA/2093

Stockholms Centrala Omnibusaktiebolags stiftelseurkund utfärdades 30 oktober1922. Konstituerande bolagsstämma hölls 26 februari1923. På bolagsstämma 28/5 1929 beslöts att SCO skulle träda i likvidation.m Den 11 juni samma år träffades avtal mellan Omnibusaktiebolaget och Stockholms spårvägar om de båda företagens sammanslagning.

Arkivet omfattar vissa handlingar till 1957, troligen tillhöriga Stockholms spårvägars arkiv. Protokoll, personalhandlingar, korrespondens och räkenskaper är exempel på handlingar i arkivet.

Uppdaterad