Stockholms allmänna gymnastikavdelningar (SAGA)

Stockholms allmänna gymnastikavdelningar (SAGA)

1908-1982

SE/SSA/1213

Stockholms allmänna gymnastikavdelningar, SAGA, bildades hösten 1911. Initiativtagarna kom till stor del från den kulturella ungdomsrörelsens (KUR) gymnastikavdelning. Dessa ansåg att alla medborgare skulle ha tillgång till billig och god gymnastik.Med parollen "gymnastik åt alla" försökte man väcka allmänhetens intresse.

Arkivet består t.ex av verksamhetsberättelser (serie B 2A) 1913-1982, handlingar rörande fester och uppvisningar (F 1) 1913-1981, tidskriften Gymnastikbladet (H) 1913-1958. Till SAGA:s arkiv hör tre biarkiv: Adolf Rosins efterlämnade papper (1908-1939), Kulturella Ungdomsringens Gymnastikförbund (1908-1911) och Arbetargymnasternas Samorganisation (1920-1929).

Uppdaterad