Stockholm - Europas kulturhuvudstad 1998 AB

Stockholm - Europas kulturhuvudstad 1998 AB

1994-1999

SE/SSA/2148

EU:s kulturministrar fattade 1993 beslut om att Stockholm skulle bli Europas kulturhuvudstad under år 1998. Aktiebolaget Stockholm - Europas kulturhuvudstad 1998 bildades i juni 1994 och hade i uppgift att organisera hela kulturhuvudstadsåret.

Det övergripande målet var att långsiktigt förbättra kulturens ställning och tillgänglighet i Stockholm och Sverige och stimulera de kulturella kontakterna med Europa. Bolaget upphörde i april 1999.

Uppdaterad