Stigberget-Åsö sjukhus

Stigberget-Åsö sjukhus

(1849-) 1903-1975

SE/SSA/1173

Åsö sjukhusupprättades 1902som ersättning för den allmänna sjukvård sombedrivits av Katarina sjukhus, men upphört då detta sjukhus helt togs i anspråk för psykiskt sjuka. Åsö sjukhus öppnades 13/2 1903 och var förlagd till Åsögatan 147 i kvarteret Oron. Före 1926 kallades sjukhuset Provisoriska sjukhuset.Stigbergets sjukhus, Fjällgatan 23 A-B samt 20, öppnades 1/7 1938 och var avsett för vård av kroniska medicinska fall.

När Åsö sjukhus upphörde som medicinskt lasarett 31/12 1943 överfördes vårdavdelningarnas patienter till det nyuppförda Södersjukhuset. Samtidigt sammanslogs sjukhusen Åsö och Stigberget tillStigberget-Åsö sjukhussom framtill nedläggningen 1975 endast användesför långvård.

Arkivet innehåller utöver patientjournaler från sjukhusen Åsö, Stigberget och Åsö-Stigberget även några handlingar från Katarina sjukhus 1849-1903.

Uppdaterad