Stiftelsen Sankt Johannes hem för barn och gamla

SE/SSA/0654

Det konstituerande mötet för Stiftelsen Sankt Johannes hem för barn och gamla hölls den 8 januari 1925. Stiftelsens ändamål var att anskaffa lokaler för fattiga barn och gamla inom Johannes församling. I januari 1928 invigdes lokaler för barn och gamla i Johannes församlingshus vid Frejgatan 41-43.

Enligt den sist bevarade verksamhetsberättelsen från 1939 rymdes inom stiftelsens fastighet följande verksamheter för boende i Johannes församling: barnkrubba, spädbarnskrubba, arbetsstuga, mjölkdroppe, sjukvård samt ett hem för gamla. Det är oklart när stiftelsens verksamhet upphörde.

Arkivet, omfattande 0,2 hm, innehåller byggnadskommitténs protokoll och handlingar 1925-1928 (volym 1) verksamhetsberättelser 1930-1939, spridda år, skrivelser m.m. 1925-1940 (volym 2) och räkenskaper1925-1942 (volym 3-7).

Uppdaterad