Statistiska kontoret

Statistiska kontoret

1905-1978

SE/SSA/0563

Statistiska kontoret började sin verksamhet 1905 i lokaler vid Hantverkargatan 1. Kontoret hade i uppgift att samla, bearbeta och publicera statistik rörande staden och dess invånare. Verksamheten övertogs av Utrednings- och statistikkontoret (USK) 1/7 1978 (SE7SSA/2277). Statistiska kontorets arkiv domineras av statistik över olika företeelser, exempelvis bebyggelse och sjukvård.

Statistik har bl.a. presenterats i Statistisk årsbok för Stockholm.

Länk till Statistisk årsbok

Uppdaterad