Statens normalskola för flickor

SE/SSA/2097

1863-1943

Vid Kungliga Högre Lärarinneseminariet startades 1863 en övningsskola, Statens normalskola för flickor, avsedd för att de blivande lärarinnorna skulle få öva sig i att undervisa. Fr.o.m. 1870-talet omfattade normalskolan 3 förberedande klasser (småskolan) och 8-klassig flickskola.

Denna skolform organiserad i två stadier bildade mönster för Sveriges flickskolor. Normalskolekompetens blev ett begrepp för den kompetens som godkänt slutbetyg från normalskolans 8:e klass gav. Den avskaffades 1964.

Normalskolekompetensen berättigade bl.a. till inträde i Högre Lärarinneseminariet, Gymnastiska Centralinstitutet och Fröbelinstitutet i Norrköping samt tillträde till vissa statliga tjänster, t.ex. som biträde i Riksbanken och bokhållare vid Statens järnvägar.

Normalskolan delade lokaler med seminariet, först vid Sergelgatan 1 (f.d. Östra Beridarebansgatan) och från 1871 i ett nybyggt skolhus vid Riddargatan 5. Båda skolorna upphörde v.t. 1943 och normalskolan överfördes till den nyinrättade Statens normalskola (se/ssa/1380).

Arkivet (5,5 hyllmeter) består till större delen av olika slags elevregister (1863-1943) t.ex. anmärkningsböcker (1864-1909), skrivningar (1908-1943) m.m.. Årsredogörelser, skrivelser m.fl. övergripande handlingar återfinns i lärarinneseminariets arkiv (se/ssa/2132).

Uppdaterad