Stadsvakten

SE/SSA/3938

1743, odaterat

Det oförtecknade arkivet består av tre volymer: Volym 1-2 "Handlingar rörande soldatutskrivning i Stockholm 1743" och volym 3 "Handlingar rörande lantvärnet och beväringen, utan år".

Bland handlingarna förekommer också förteckningar över betjänter och tjänstefolk i Gamla stan.

Bild på de tre volymerna i Stadsvaktens arkiv

 

Uppdaterad