Stadskamreraren

SE/SSA/0037A

1423-1920 (-1938)

Stadskamrerarkontoret inrättades 1626 och var föregångare till Drätselkommissionen, bildad 1814, vilken efterträddes av Drätselnämnden 1862. Stadskamreraren var chef för Kammarkontoret och hade ansvaret för drätselförvaltningen. Till sitt biträde hade stadskamreraren bland andra stadskassören som var chef för avdelningen kassakontoret och stadsbokhållaren som förde stadens räkenskaper.

Det omfattande arkivet, 695 meter, innehåller t.ex. fastighetsliggare 1700-talets början -1882 (D Vb) och Stockholms stads privilegier 1423-1748 (F II).

Uppdaterad