Stadshusinvigningskommittén

1922-1923

Stockholms stadshus invigdes på midsommarafton den 24 juni 1923. I Stadshusinvigningskommitténs oordnade och oförtecknade arkiv förekommer bl.a. program, biljetter och inbjudningar till invigningen.

Uppdaterad