Stadsfullmäktiges diskussionsklubb

1891-1939

Diskussionsklubben konstituerades 1891 och hade till ändamål att sammanföra stadsfullmäktiges ledamöter för diskussion rörande kommunala frågor, särskilt för dem inom stadsfullmäktige som inte var ledamöter av styrelser och nämnder.

Diskussionsklubbens verksamhet upphörde under en tid runt 1920, men återupptogs i början av 1922.

Arkivet består endast av en volym innehållande protokoll, korrespondens, medlemsregister och räkenskaper.

Uppdaterad