Stadsfiskaler i Stockholms län

1609-1965 (-1994)

SE/SSA/1771-1776, SE/SSA/2795

I de flesta svenska städer fanns stadsfiskaler fr.o.m. 1600-talets början. Stadsfiskalen var underställd magistraten i varje stad, utom i Stockholms stad där stadsfiskalen lydde under Överståthållarämbetet för polisärenden fr.o.m. 1776. Senare bildades en avdelning under denna kallad Stadsfiskalskontoret (SE/SSA/0128).

Stadsfiskalernas uppgift i Stockholms län var att leda den lokala ordnings- och säkerhetstjänsten och att ha uppsikt över att lagstiftningen tillämpades. Från 1864 hade stadsfiskalen häktningsrätt. Stadsfiskalen fungerade som allmän åklagare och var polischef i städerna till 1965 då verksamhetsgrenarna polis, åklagare (stadsfiskal) och domare skildes åt och ombildades till tre helt fristående organisationer: polisväsendet, åklagarväsendet och domstolsväsendet. Därmed försvann stadsfiskalerna och även deras motsvarighet på landet, landsfiskalerna.

I arkiven förekommer vanligtvis brottsmålsdiarier och kriminaldiarier med tillhörande handlingar. Stadsfiskalernas arkiv i Stockholms stadsarkiv består av följande, tid avser arkivtid:

  • Stadsfiskalen i Djursholm 1911-1943 (SE/SSA/1771)
  • Stadsfiskalen i Lidingö 1907-1965 (SE/SSA/1772)
  • Stadsfisklen i Sigtuna 1881-1942 (SE/SSA/1773)
  • Stadsfiskalen i Sundbyberg 1922-1964 (SE/SSA/1774)
  • Stadsfiskalen i Södertälje/Södertälje stads polisdistrikt 1609-1994 (SE/SSA/1775)
  • Stadsfiskalen i Vaxholm 1917-1956 (SE/SSA/1776)
  • Stadsfiskalen i Norrtälje 1875-1947 (SE/SSA/2795)

Uppdaterad