Stadsarkivets ämbetsarkiv

1884-

SE/SSA/2088

Stockholms stads arkiv och bibliotek tillkom 1895 och var inrymt i Birger Jarls torn på Riddarholmen. Stockholms stads arkivnämnd och dess förvaltning Stockholms stadsarkiv inrättades 1930 med uppgift att handlägga stadens arkivfrågor.

Arkivhandlingarna förvarades på Riddarholmen till 1943 då magasinen i Kungsklippan togs i bruk. Stadsarkivets administration hade lokaler i rådhuset vid Scheleegatan från 1943 till den 21 oktober 1959 då Stadsarkivets byggnad invigdes, ombyggd och tillbyggd 2002-2004.

I ämbetsarkivet förvaras Stadsarkivets administrativa handlingar, t.ex. diarieförda ärenden och personalhandlingar

Uppdaterad