Stadens ombudsman

(1700-tal-) 1843-1918

SE/SSA/1069

Stadens ombudsman sorterade under Drätselnämnden. Ombudsmannen hade i uppgift att bevaka och föra Drätselnämndens (stadens) talan inför domstolar och andra myndigheter, upprätta kontrakt m.m.

Arkivet består huvudsakligen av fastighetshandlingar 1843-1918. Flera volymer innehåller även äldre äganderättshandlingar från 1700- och 1800-talen.

Uppdaterad