Stadens olike betjente

1675-1874

SE/SSA/0066/69

Stadens olike betjentes arkiv, 1675-1874, består av handlingar från en rad olika ämbeten i Stockholm vilka räknades till stadens anställda som inte tillhörde borgerskapet, t.ex. mätare, packare, vräkare och vägare. Till största delen berör handlingarna de sjuk- och begravningskassor som ämbetena inrättade under 1600-talets senare del och 1800-talet, men även en mängd handlingar rörande enskilda ämbetsutövare ingår.

Arkivets yngsta handlingar är från 1870-talet då de flesta av de gamla ämbetena hade upplösts eller uppgått i andra organisationsformer. Gemensamt för de flesta ämbeten som ingår i arkivet är att de var knutna till handeln eller tullförvaltningen i Stockholm.

Uppdaterad