S:t Stephans barnavärn

(SE/SSA/0655)

Barnavärnet i Johannes församling bildades 1905 och upphörde 1921. Till en början hade det till uppgift att efter skolans slut ta hand om fattiga barn vars båda föräldrar arbetade. Barnavärnen, som fanns i alla församlingar, var föregångare till eftermiddagshem. Sankt Stephans barnavärn låg på Frejgatan 25 (senare 31). Här sysselsattes barnen med olika slags slöjdarbeten och fick också en måltid.

Från 1908 togs barn även emot på förmiddagarna. I februari 1915 ändrades villkoren för intagning till att bara gälla mottagande av fattiga flickor.

Arkivet omfattar två volymer med rubriken ”Protokoll, handlingar och vissa räkenskaper”. Den ena innehåller protokoll 1908-1921 med historik och stadgar, journaler över intagna barn 1905-1921 och hushållsböcker 1915-1921 m.m. Den andra innehåller verifikationer 1911-1921.

Uppdaterad