S:t Pauls metodistförsamling

S:t Pauls metodistförsamling: 1868-1990
SE/SSA/2098

S:t Pauls metodistförsamling var Sveriges första metodistförsamling och bildades 1868. Verksamheten pågick i olika lokaler till 1876 då församlingen invigde en egen kyrka vid Adolf Fredriks torg (Mariatorget).

Inom församlingen har det funnits ett antal olika verksamhetsgrenar, t.ex. Epworthföreningen för barn och ungdom (startad 1892), kvinnoorganisationen Systraföreningen (c:a 1900), Kvinnosällskapet för Yttre Mission, KYM, (1908), Föreningen Hjelpverksamheten som bl.a. bestod av en sjuk- och begravningskassa, Föreningen De gamlas hem som resulterade i S:t Paulshemmet för gamla 1935 (nedlagt 1985). S:t Pauls metodistförsamling slogs ihop med S:t Markus metodistförsamling 1975 och är fortfarande verksam (2012).

I församlingens arkiv ingår t.ex. protokoll, årsberättelser, medlemsmatriklar, korrespondens, handlingar rörande ovannämnda föreningar, hälsojournaler över inskrivna vid S:t Paulshemmet. Journalerna (serie F 6B) är sekretessbelagda i 70 år efter sista anteckning enligt patientjournallagen.

Uppdaterad