S:t Görans sjukhus

1888-1970

SE/SSA/0255A-SE/SSA/0255D

Sjukhuset S:t Göran började uppföras 1886 och mottog de första patienterna i oktober 1888. Sjukhuset, som ritades av arkitekt P-E Werming, byggdes enligt ett blandat korridor- och paviljongsystem och omfattade ca 280 vårdplatser. Byggnaderna bestod ursprungligen av huvudbyggnaden (mot söder), östra och västra flygelbyggnaderna, förvaltningsbyggnad (mot Mariebergsgatan), köks- och badbyggnad, maskin- och tvättbyggnad samt bårhus. När sjukhuset inrättades var det avsett för patienter med hud- och könssjukdomar.

Arkivet är förtecknat i fyra delarkiv: S:t Görans sjukhus administrativa arkiv 1888-1970 (se/ssa/0255A), S:t Görans sjukhus medicinska arkiv 1888-ca 1945 (se/ssa/0255B), Beredskapssjukhuset för finska krigsinvalider 1942 (se/ssa/0255C), Garnisonssjukhuset vid S:t Görans sjukhus 1925-1969 (se/ssa/0255D). S:t Görans sjukhus kyrkoarkiv omfattande 0,4 hm död- och begravningsböcker 1888-1961 och dödböcker 1912-1919 se förteckning se/ssa/06064.

Totalt omfattar S:t Görans sjukhus arkiv 280 meter och består till övervägande delen av patienthandlingar. Patientjournaler och register fr.o.m. ca 1945 förvaras hos Landstingsarkivet i Stockholms län.

Uppdaterad