S:t Görans samrealskola

1919-1964

SE/SSA/0925

Skolans verksamhet påbörjades 1919, jämför Högalids samrealskola (se/ssa/0279).

Undervisningen bedrevs i Kungsholmens folkskola till 1926 då en egen skola uppfördes i kvarteret Vallgossen vid Fridhemsplan. Skolan kallades allmänt "Norra kommunala mellanskolan" till 1951 då "S:t Görans samrealskola" blev det officiella namnet. Skolan upphörde 1964.

Några exempel på arkivhandlingar är examensprotokoll 1923-1964 (serie A 2), betygskataloger 1919-1964 (serie D 1) och kortregister över elever födda 1907-1947 (D 4B-C).

Skolans namn genom åren:

  • Stockholms högre folkskola för allmänt medborgerlig bildning 1919-1923
  • Kommunala mellanskolan i Stockholm 1923-1925
  • Stockholms norra kommunala mellanskola 1925-1951
  • S:t Görans samrealskola 1951-1964

 

Uppdaterad