S:t Görans kyrkoarkiv

SE/SSA/6001: 1924-1999

Den 1 januari 1925 bildades S:t Görans församling genom en delning av Kungsholms församling (Ulrika Eleonora). Gränsen mellan församlingarna bestämdes till att gå i linje med Inedalsgatan - Parkgatan - Kronobergsgatan - Hantverkargatan - S:t Eriksgatan. S:t Görans församling omfattade den östra delen av Kungsholmen. År 1925 hade Kungsholms församling drygt 23.000 invånare och S:t Göran drygt 24.000.

Vid församlingens bildande fanns ett kapell i Stadshagen, uppfört 1910, som fick agera församlingskyrka till 1955 då det revs för att ge plats åt den nuvarande kyrkan som invigdes 1958. Församlingen var en statlig myndighet t.o.m. den 31 december 1999 och hade även ansvar för folkbokföringen av alla boende i församlingen t.o.m. den 30 juni 1991 när skattemyndigheten tog över.

Arkivets alla serier (A IIa-F I samt vissa G-serier) rörande folkbokföringen är skannade och omfattas av 70-årig personsekretess. Fr.o.m. den 1 juli 1991 har församlingen ansvar för kyrkobokföringen av sina egna medölemmar (C X-F X). I arkivet finns även bl.a. protokoll, fastighetshandlingar, personalhandlingar, fotografier, räkenskaper och kartor och ritningar.

Uppdaterad