S:t Görans församlings skyddsförening

1930-1975SE/SSA/oförtecknat

Skyddsföreningar fanns i alla församlingar i Stockholm och sorterade under Allmänna skyddsföreningen som stiftades 1858 på Kungsholmen. En skyddsförening gav understöd i kontanter eller på annat sätt. Kontanta medel införskaffades genom insamlingar, bidrag, gåvor, försäljningar m.m.De aktiva medlemmarna av skyddsföreningen kallades skyddsfruar. Varje skyddsfru hade sina skyddslingar att besöka och hjälpa.

Det två meter stora oordnade och oförtecknade arkivet innehåller bl.a. protokoll, årsberättelser, stadgar och räkenskaper.

Uppdaterad