S:t Görans församlings skolråd

SE/SSA/1391: 1924-1964

Skolrådet i Sankt Görans församling inrättades 1925 när den nya församlingen kom till genom delning av Kungsholms församling. Till skolrådets uppgifter hörde att utfärda tjänstgöringsbetyg åt lärare, förvalta donationsfonder och se till att elevernas skolgång inte försummades. Skolråden i Stockholm avskaffades 1958 i enlighet med 1956 års lag om kommunala skolstyrelser. Skolrådets arkiv består endast av protokoll 1924-1958 och räkenskaper 1930-1964.

Uppdaterad