S:t Görans församlings kyrkobröder

1920-1977

SE/SSA/oförtecknat

Kyrkobrödrakåren bildades på Kungsholms församlings pastorsexpedition den 9 februari 1920. Det oordnade och oförtecknade arkivet omfattar ca en meter bestående av bl.a. protokoll, 50-årsjubileumshandlingar däribland en film m.m. Historik över verksamheten ingår i protokoll den 17 juli 1929 - 5 mars 1945.

.

Uppdaterad