S:t Görans församlings församlingsdiakonissa

SE/SSA/oförtecknat: 1926-1961

Församlingsdiakonissan var verksam i Sankt Görans församling som tillkom 1925 genom delning av Kungsholms församling. Arkivet består endast av 4 volymer räkenskaper

Uppdaterad