S:t Eriks sjukhus, mentalkliniken

1895-1970

SE/SSA/0254C

År 1926 inrättades en avdelning för sinnessjuka vid S:t Eriks sjukhus, senare benämnd mentalkliniken. Huvudsakligen består arkivet av liggare över inskrivna patienter 1895-1970 och sjukjournaler 1897-1969. Handlingar yngre än 70 är  sekretessbelagda.

Uppdaterad