S:t Eriks sjukhus, medicin-kirurg och kvinnokliniken

1865-1971

SE/SSA/0254A-SE/SSA/0254B

Sjukavdelningen vid Allmänna försörjningsinrättningen (se/ssa/1090) omvandlades 1922 till S:t Eriks sjuk- och vårdhem, benämnt S:t Eriks sjukhus fr.o.m. 1933. Allmänna försörjningsinrättningens sjukavdelning ingår i sin helhet i S:t Eriks sjukhus arkiv (se/ssa/0254A). Patientliggare och sjukjournaler 1865-1945 är arkivets mest omfattande material, sekretessbelagda med 70-årig sekretess enligt sekretesslagen, SL 7:1. S:t Eriks sjukhus kvinnoklinik (se/ssa/0254B) med barnbördsavdelning omfattar tiden 1938-1951 och utgörs huvudsakligen av journaler från samma tid. Verksamheten startade 1938.

Se även S:t Eriks sjukhus mentalklinik (se/ssa/0254C), S:t Eriks sjukhus byggnadskommitté (se/ssa/0254D) och S:t Eriks sjukhus kyrkoarkiv (se/ssa/6042).

Fr.o.m. år 1946 förvaras patienthandlingarna hos Landstingsarkivet i Stockholms län. S:t Eriks sjukhus kvinnoklinik är förtecknad som ett delarkiv i S:t Eriks sjukhus arkivförteckning och består till största delen av patientjournaler 1938-1951.

 

Uppdaterad