S:t Eriks sjukhus byggnadskommitté

1930-1935

SE/SSA/0254D

Sjukhusbyggnadskommittén hade i uppdrag att administrera vissa ändringsarbeten vid sjukhuset. Arkivet består av 6 volymer protokoll med bilagor.

Uppdaterad