S:t Eriks gymnasium I

1907-1989

SE/SSA/1357

Skolan har sitt ursprung i en privat murarskola som övertogs av staden 1912 när yrkesskolor i kommunal regi startade. Murarskolan och andra byggnadsinriktade utbildningar tillhörde Industri- och hantverksskolan som 1937 flyttade in i en nybyggd skola vid Polhemsgatan i kvarteret Segelbåten på Kungsholmen.

1964 omvandlades skolan till tre enheter: Industri- och hantverksskolan (se/ssa/1069), Byggnadsskolan och Hotell- och restaurangskolan. När gymnasiereformen genomfördes 1971 fick Byggnadsskolan namnet S:t Eriks gymnasium, adress Inedalsgatan 22-24. Den 1 juli 1988 slogs S:t Eriks gymnasium samman med Polhemsgymnasiet (se/ssa/1072) under namnet S:t Eriks gymnasium i Polhemsgymnasiets lokaler vid Polhemsgatan 35, där gymnasiet fortfarande existerar.

Det förutvarande S:t Eriks gymnasiums arkiv (S:t Eriks gymnasium I) har levererats till Stockholms stadsarkiv. Med få undantag finns inga handlingar bevarade från tiden före 1950-talet i skolans arkiv. Exempel på äldre handlingar är betygskataloger 1923-1988 (D 1)och fotografier 1907-1988, lucka 1911-1964 (F 2).

Uppdaterad