Spädbarnshemmet

1913-1931

SE/SSA/0810D

Fattigvårdsnämnen öppnade stadens första mödrahem den 14 december 1910. Hemmet som gick under namnet Spädbarnshemmet förlades till Folkungagatan 119, ett tvåvåningshus med trädgård. På hemmet fick mödrarna lära sig att sköta sina barn och hemmets alla sysslor. De unga ogifta mödrarna stannade i genomsnitt 6 månader i hemmet. Spädbarnshemmet förvaltades av styrelsen för Asylerna för husvilla 1910-1930. 1931 överfördes det till Barnavårdsnämnden och var i bruk till 1943, då det lades ned.

Med undantag för räkenskaper 1913-1931 innehåller Spädbarnhemmets arkiv statistikliggare 1923-1930 med uppgifter om barnens och mödrarnas namn, orsak till intagning m.m. Inskrivningsliggare 1911-1920 ingår i Asylerna för husvilla (se/ssa/0810A), D Ia2:1.

Även: Stockholms stads spädbarnshem

Uppdaterad