Sofia husmodersskola

SE/SSA/1289/57:

1918-1937

Föreningen för husmodersskolor med barnavård i Stockholm bildades 1911.

År 1913 lät föreningen uppföra fastigheten Skånegatan 118. Samma år startade Sofia husmodersskola i det huset. I skolan undervisades flickor i bl.a. matlagning och barnavård. Den enda bevarade handlingstypen utgörs av en betygsliggare 1918-1937 som ingår i arkivet Uppfostringsanstalten för flickor, se/ssa/1289:57, serie D 3.

Uppdaterad