Sofia hembygsförening (kommunalförening)

1917-2009

SE/SSA/1081

Efter mönster från Katarina församlings diskussionsförening, bildad 1890 (se/ssa/1247), bildades Sofia kommunalförening 1917 då Sofia församling avskildes från Katarina och blev en egen församling. Föreningens viktigaste uppgift i början var att förbereda frågor till kyrkostämmans beslut. Efter 1930 kom den opolitiska föreningen att utvecklas till ett diskussionsforum för stadsplane- och trafikfrågor. Föreningen är verksam ännu (2012).

I arkivet förekommer utöver protokoll, korrespondens o.dyl. även fotografier 1972-1997 (serie K) och ljudband 1982-2007, huvudsakligen från "Magnoliafesten" (serie Ö).

Uppdaterad