Sofia församlings barnkrubbor och daghem

1923-1963

SE/SSA/2082

Barn under skolåldern till obemedlade, arbetande föräldrar togs emot i församlingens barnkrubba vid Skånegatan 116. Genom Stockholms stads barnavårdsskola (se/ssa/1088) ordnades kurser i barnavård för flickor i folkskolans högre avdelningar vid barnkrubban. Arkivet omfattar 3,4 hm och innehåller med undantag för räkenskaper 1925-1963 två volymer med protokoll 1925-1944 (?) och en volym med handlingar angående uppförande av barnkrubba och arbetsstuga i Sofia församling 1923-1925.

Uppdaterad