Sofia (f.d. Katarina) småbarnsskola

1839-1978

SE/SSA/0301

Katarina småbarnsskola, senare Sofia, startades 1836 av Småbarnsskolesällskapet i Stockholm. I arkivet ingår exempelvis in- och utskrivningsböcker 1843-1967 (serie D Ia), dagböcker 1843-1974 (D II) och Lindell-Salgårdska samlingen 1907-1968 (F I) vilken består av handlingar till en utställning.

Uppdaterad