Sofia barnavärn (Sofia församlings barnavärn)

1897-1937

SE/SSA/2080

Sofia barnavärns verksamhet varade från 1897 till 1936. Barnavärnets uppgift var att ge barn till förvärvsarbetande föräldrar sysselsättning under skoltid. Innan Sofia församling tillkom 1917 var namnet först Katarina barnavärn för flickor, sedan Katarina östra barnavärn. De första åren mottogs endast flickor som sysselsattes med syslöjdsarbeten.

I arkivet ingår protokoll 1898-1935 och diverse räkenskaper 1899-1937 samt årsberättelser 1897-1908, 1922-1934 och handlingar angående gåvor och donationer (i G VIa Övriga räkenskaper).

Uppdaterad