Sofia arbetsstuga (Sofia församlings arbetsstuga)

1917-1940

SE/SSA/2081

Arbetsstugans uppgift var att bereda barn i Sofia folkskola praktisk sysselsättning och tillsyn under skolterminerna. Man anordnade även bespisning åt barnen för att stödja de fattiga familjerna. 1918 övertog arbetsstugan en avdelning av Katarina arbetsstuga som sedan 1910 hade varit förlagd till Sofia folkskola. Undervisning gavs i skomakeri, snickeri, borstbinderi, vävning, sömnad och stickning. Sofia församlings småbarnsskola för barn i 3-7-årsåldrarna var också inackorderad i arbetsstugan.

Utöver protokoll 1917-1940 förekommer bara räkenskaper 1921-1937 i arkivet. Se även Föreningen Sofia församlings barnkrubbor (se/ssa/2082), diverse handlingar angående uppförande av barnkrubba och arbetsstuga i Sofia församling (protokoll, ritningar m.m.) 1923-1925 (F I:1).

Uppdaterad