Södra Latin

Södra Latin:(1872-) 1879-1968 (-1977)

SE/SSA/2174

Södra Latin startade sin verksamhet höstterminen 1879. Då slogs Maria skola och lägre elementarläroverk, S:t Paulsgatan 10, samman med Stockholms gymnasiums södra avdelning, S:t Paulsgatan 13, till ett latinläroverk. Trots namnet hade skolan från 1890 både latin- och reallinje. De första 12 åren användes de båda föregångarnas lokaler.1891 flyttade skolan in i den byggnad som fortfarande används på Skaraborgsgatan 14. Arkitekt var Per Emanuel Jonsson Werming. Skolan hade enbart manliga elever till höstterminen 1961 då enhetsskolan infördes.

Med några undantag omfattar arkivet tiden 1879-1968.I serie Årsredogörelser (B 2A) ingår Södra latins föregångares redogörelser. Vid Södra Latin fanns ett stort antal elevföreningar, en del fortfarande verksamma, t.ex. idrottsföreningen SHALI (serie Ö 1C). Skolans korrespondens (E 1) är komplett bevarad. En tredjedel av det 55 meter stora arkivet utgörs av student- och realexamensskrivningar i svenska (F 2A-B), även de är fullständigt bevarade.

Uppdaterad