Södra KFUK

Södra KFUK

1884-1971

SE/SSA/0977

Under år 1887 samlade ett par unga kvinnor en grupp fabriksarbetskor på Söder till symöten och andaktsstunder. Detta var grunden till tillkomsten av Södra KFUK (Kristna Föreningen Unga Kvinnor). Den första styrelsen konstituerades 1891. Samma år anlöt sig föreningen till förbundet Sveriges KFUK. Föreningen drev bl.a. en husmoders- och tjänarinneskola från 1907 och kindergarten från 1927. Under 1974 omorganiserades Södra KFUK och ersattes av Södra KFUK-KFUM.

Arkivet innehåller exempelvis årsberättelser 1900-1968 (B I) ochfotografier 1907-1942, odaterade (H). De enda handlingstyper som finns bevarade före år 1900 är handlingar rörande fastigheter 1884-1965 (F I) och krönikor 1887-1937 (F II:1).

Uppdaterad