Södra Barnbördshuset (Södra BB)

Södra Barnbördshuset (Södra BB)

1859-1969

SE/SSA/0359

Vid 1800-talets mitt fanns det flera provisoriska barnbördsanstalter i Stockholm. 1862 var ett av dem beläget på Wollmar Yxkullsgatan 22, året därpå blev anstalten permanent. Först kallades det Provisoriska barnbördshuset, sedan Stockholms stads barnbördshus och från 1882 Södra barnbörshuset.

Barnbördshuset hade då flyttat till Wollmar Yxkullsgatan 27 där det blev kvar till nedläggningen 1969. Vid barnbördshuset anordnades barnmorskeutbildning, se Barnmorskeläroanstalten i Stockholm (se/ssa/0164). Fr.o.m.1963 hörde områden i Brännkyrka, Hägersten och Farsta till Södra BB:s upptagningsområde. Efter nedläggningen 1969 överfördes verksamheten till Södersjukhuset.

Södra BB lydde under Hälsovårdsnämnden (se/ssa/0561A)till 1932, därefter under Sjukhusdirektionen/Sjukvårdsstyrelsen (se/ssa/0094). En mängd övergripande handlingar, t.ex. protokoll, verksamhetsberättelser, registratur återfinns därför i nämnda verksamheters arkiv.

Södra BB:s arkiv är ganska väl bevarat vad gäller förlossningsjournaler, patientregister, födelse- och dopböcker m.fl. handlingar rörande mödrar och nyfödda barn. Arkivet omfattas delvisav 70-årig sekretess enligt SL 7:1.

Uppdaterad