Södermalms kommunala flickskola

SE/SSA/0797e:

(1921-) 1939-1968

Södermalms kommunala flickskola bildades den 1/7 1939 genom kommunalisering och sammanslagning av de privata flickskolorna 

Anna Schuldheis skola(se/ssa/0299)

Lychouska skolan(se/ssa/0287) och

Södermalms högre läroanstalt för flickor(se/ssa/0313).

Södermalms läroanstalts skolhus vid Timmermansgatan 21 var huvudskola tills den kommunala flickskolan upphörde 30/6 1968. Flickskolans arkiv är välbevarat med undantag för de sporadiskt bevarade serierna fotografier 1942-1968 (F 4) och skolans föreningars handlingar 1926-1966 (Ö 1). Äldsta handlingen är en anteckningsbok benämnd ”Varia” påbörjad 1921 (F 3:2).

Uppdaterad