Södermalms allmänna barnskola

Södermalms allmänna barnskola

1820-1859

SE/SSA/0312

År 1820 infördes allmänna barnskolor efter engelsk förebild i Stockholm. I dessa skolor, även kallade "lancasterskolor", skulle fattiga barn få elementära kunskaper i att läsa, skriva, räkna och i kristendom. Man undervisade enligt växelundervisningsmetoden ("Bell-Lancaster-metoden") som dominerade det offentliga skolväsendet 1810-1864.

Metoden var ekonomisk eftersom den innebar att en enda lärare kunde sköta undervisningen för en hel skola med hjälp av äldre elever, kallade "monitörer". Allmänna barnskolor infördes i flertalet församlingar i Stockholm.

Arkivet omfattar inskrivningsböcker 1820-1852, lärardiarier 1829-1838 och examenskataloger 1830-1859.

Uppdaterad