Sociala hjälpbyråerna

1914-1918

SE/SSA/0340

Då den av Första världskriget framkallade ekonomiska krisen väntades medföra en omfattande arbetslöshet anvisade 1914 års riksdag ett bidrag till understöd för arbetslösa och deras familjer. I Stockholm adminstrerades utdelningen av understöd av s.k. hjälpbyråer tiden 1914-1918. Hjälpbyråerna sorterade under Arbetslöshetskommitténs hjälpbyråer (se/ssa/0340). Handlingarna i arkivet består bl.a. av ansökningar om understöd och matriklar över sökande 1914-1915.

Uppdaterad