Sociala distriktbyråerna nr 1-15

Sociala distriktbyråerna nr 1-15: 1926-1932

Den 1 juli 1926 inrättades 15 socialdistriktbyråer i Stockholm som fick i uppgift att utfärda medellöshetsintyg till personer boende inom distriktet. Uppgiften övertogs från Rotemansinstitutionen när denna upphörde 30 juni 1926. Intyg gavs till medellösa personer för erhållande av bl.a. kostnadsfri läkarvård. Arkiven består av diarier och ansökningar om medellöshetsintyg.

Uppdaterad