Slottsrätten (Stockholms slottsrätt)

1697-1844

SE/SSA/0127

Slottsrätten inrättades enligt Kungl. brev den 23 januari 1696 och hade i uppgift att rannsaka och döma de brott som begicks av personer inom Stockholms slotts jurisdiktion. Slottsrätten var inte en beständigt sittande domstol utan för varje särskilt fall tillsattes en slottsrätt. Slottsrättens domsrätt upplöstes genom Kunglig kungörelse den 19 december 1844 och ärendena överflyttades till de allmänna domstolarna. I arkivet återfinns bl.a. handlingar rörande slottsbranden 1697.

Uppdaterad