Slakt- och saluhallsstyrelsen

(1898-) 1907-1966

SE/SSA/0063

Den 6 februari 1912 öppnades slakthuset i Enskede och destruktionsanstalten i Löfsta som tog hand om otjänligt kött. Samma dag trädde lagen om slakt- och köttbesiktningstvång i kraft. All slakt i Stockholm skulle i fortsättningen ske vid slakthuset.

Köttbesiktningen överfördes från Hälsovårdsnämndens köttbesiktningsbyråer till Slakthus- och saluhallsförvaltningen 1912. Slakthus- och saluhallsförvaltningen hade också i uppgift att förvalta stadens slakthus och marknadsplatser för kreaturshandel, saluhallar, platser för torghandel och svingårdar.

Salutorgshandeln ställdes under förvaltningen 1917. Den kommunala slakteriverksamheten upphörde 1988, sedan följde tre år i privat regi innan slakthuset avvecklades 1991.

! arkivet ingår t.ex. årsberättelser 1912-1966 (B 3), hyreslängder för saluhallar och salutorg 1898-1949 (D 3A), förteckningar över torghandlare 1919-1944 (D 3B) och handlingar rörande slakthusjärnvägen 1906-1955 (F 8). Se även jubileumsboken "Kött & Blod - Slakthusområdet i Johanneshov 100 år", Stockholm 2012.

Uppdaterad