Skolungdomens i Stockholm Skytteförening

SE/SSA/0674

Föreningen för främjande av skolungdomens vapenövningar stiftades den 8 mars 1868 i Adolf Fredriks församling. Ur denna förening uppstod Skolungdomens i Stockholm skytteförening, bildad 1902. Föreningen var främst till för läroverkens elever. Syftet var att lära de manliga eleverna att skjuta. Varje år anordnades skyttetävlingar för skolungdom på Kaknäs skjutbanor på Gärdet.

Medlemsantalet var högst under 1900-talets första årtionden och under andra världskriget. Skjutövningarna var förlagda till Stora Skuggans skjutbanor sedan de anlades i slutet av 1910-talet. När skytteanläggningen lades ned 1978 upphörde också föreningen.

I arkivet, omfattande 0,5 hm, förekommer protokoll 1902-1956 och verksamhetsberättelser 1902-1965 (serie A), årsböcker 1931-1975 (serie B), in- och utgående handlingar 1900-1923 (serie E) m.m. Arkivets tidsperiod är 1888-1975. Dessvärre saknas serien ”Föremål och tryck” 1888-1960 (serie H) sedan ett utlån 1982. Serien innehöll bl.a. bilder från Stora Skuggan 1928-1934 och prispokaler 1917-1960.

Uppdaterad