Skoldirektionen

1958-1982

SE/SSA/2054

Stockholms folkskoledirektion (se/ssa/0569) omorganiserades till Stockholms skoldirektion den 1 jui 1958. Skoldirektionen blev förutom styrelse över folkskolorna även styrelse för flickskolor, praktiska realskolor och statsläroverk. Under 1960-talet överfördes yrkesskolor och kvällsgymnasier till Skoldirektionen.

1982 beslöt Stadsfullmäktige att Skoldirektionen skulle ersättas av Stockholms skolstyrelse. I Skoldirektionens omfångsrika arkiv (ca 500 meter) återfinns bl.a. information om alla skolor som lydde under direktionen, men också en del uppgifter om privatskolor.

Uppdaterad